Environment Protection Laboratory

Work Environment Examinations

Read more

Analysis of entrusted specimens

Read more

Over 30 Years of experience

Read more

Krystaliczna krzemionka techniką FT-IR

Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).


Krystaliczna krzemionka techniką FT-IR
Dofinansowanie na zakup nowego wyposażenia

Cooperation:

Copyright 2016 Techno-ServiceAccomplishment KREATOR