Environment Protection Laboratory

Work Environment Examinations

Read more

Analysis of entrusted specimens

Read more

Over 30 Years of experience

Read more

Dofinansowanie na zakup nowego wyposażenia

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia do laboratorium Pracowni Ochrony Środowiska "Techno-Service" S.A." Dzięki otrzymanym środkom zakupiono spektrometr FT-IR, autosampler do GC oraz piec muflowy.
 


Krystaliczna krzemionka techniką FT-IR
Dofinansowanie na zakup nowego wyposażenia

Cooperation:

Copyright 2016 Techno-ServiceAccomplishment KREATOR