Environment Protection Laboratory

Work Environment Examinations

Read more

Analysis of entrusted specimens

Read more

Over 30 Years of experience

Read more

Information

Krystaliczna krzemionka techniką FT-IR

Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

Dofinansowanie na zakup nowego wyposażenia

Uzyskaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia do laboratorium Pracowni Ochrony Środowiska "Techno-Service" S.A." Dzięki otrzymanym środkom zakupiono aspiratory, miernik drgań, miernik mikroklimatu oraz blok grzewczy.
 

Cooperation:

Copyright 2016 Techno-ServiceAccomplishment KREATOR