Environment Protection Laboratory

Work Environment Examinations

Read more

Analysis of entrusted specimens

Read more

Over 30 Years of experience

Read more

Information

Krystaliczna krzemionka techniką FT-IR

Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

Cooperation:

Copyright 2018 Techno-ServiceAccomplishment Polityka Prywatności