Environment Protection Laboratory

Work Environment Examinations

Read more

Analysis of entrusted specimens

Read more

Over 30 Years of experience

Read more

Crystalline silica determinations

  • Crystalline silica in dust

Information

  • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

    Read more

Cooperation:

Copyright 2018 Techno-ServiceAccomplishment Polityka Prywatności