PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

Badania środowiska pracy

Wykonujemy badania w środowisku pracy w zakresie: czynników chemicznych, czynników pyłowych, hałasu, drgań mechanicznych, oświetlenia, mikroklimatu, wydatku energetycznego, dokonujemy oceny stanowisk pracy z monitorami komputerowymi oraz oceniamy ryzyko zawodowe.
 
  • Czy wiesz, że długotrwałe działanie hałasu o poziomie powyżej 80dB może powodować uszkodzenia słuchu, a w ekstremalnych sytuacjach  głuchotę
  • Czy wiesz, że hałas przyspieszając i pogłębiając zmęczenie zmniejsza koncentrację, zrozumiałość mowy, może powodować szereg pozasłuchowych skutków w organizmie zwiększając znacznie możliwość nieszczęśliwych wypadków

Aktualności

  • Pracownia wykonuje badania niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach.

    Czytaj więcej
  • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

    Czytaj więcej

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności